Ongetwijfeld is deze uitspraak voor velen herkenbaar. En eerlijk gezegd klopt het in de meeste gevallen ook nog. De vraag is echter wat je met deze vaststelling doet en of je er wijzer van wordt.

Tijdens mijn werkzaamheden als personal coach, wordt dat zinnetje mij door de ondernemer regelmatig toegefluisterd. “Uiteindelijk ben ik toch de beste….!” Ook tijdens ‘Mijn tent wordt top’ is dit voor de deelnemers een boeiend onderwerp. Reden genoeg om er ook nu eens bij stil te staan.

Wanneer je een bedrijf start of overneemt dan doe je dat vaak in de overtuiging dat je ergens goed in bent. Wanneer je jezelf met al je kwaliteiten ook nog kunt onderscheiden in de markt, dan zijn er goede mogelijkheden voor een succesvol bedrijf. Het zou dan zomaar kunnen gebeuren dat je het op een bepaald moment niet meer alleen kunt. Er komen dan medewerkers bij. Medewerkers die worden aangenomen met hun kwaliteiten, maar ook met hun minder goede kanten. Het zijn immers niet mensen.

Als ondernemer komt er veel op je af. Vaak ben je de hele dag bezig met het maken van keuzes. Je kunt immers niet alles tegelijk. Dus, wat doe ik wel en wat doe ik niet, zijn normale vragen. In die situaties is het prettig als er medewerkers zijn. Zij kunnen je ontlasten bij verschillende werkzaamheden. En daar schuilt, merk ik, bij veel kleinere ondernemers gelijk een groot probleem. Want, wanneer je jouw medewerker iets laat doen, dan bestaat de kans dat het resultaat minder is dan wanneer je het zelf even snel zou doen. Het gevolg is vaak, dat het dus maar even door de ondernemer zelf gedaan wordt. Want…., dan is het resultaat beter én ook nog sneller klaar.

..… wat een dramatische keuze wordt er dan gemaakt……

 

In mijn tent wordt top leggen we de deelnemers deze vraag ook voor. Welke keuzes maak jij in dit soort situaties? En wat zijn de consequenties van die keuzes? Wat zou anders kunnen? Hoe organiseer ik dat? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn handen vrij houdt en dat mijn medewerker de taak kwalitatief oppakt?

Het blijkt, dat wanneer mensen iets erg leuk vinden om te doen, ze er over het algemeen ook heel goed in zijn. Andersom werkt dat ook. Vind je iets niet leuk, dan ben je er minder goed in. Kijk bij het verdelen van werkzaamheden dus goed naar wie wat leuk vindt. Stimuleer mensen en maak ze beter. Geef ze tips, wees kritisch en moedig aan! Geef complimenten als het goed gaat en wees eerlijk als het even mis is gegaan. Je zult zien dat medewerkers dan rendabeler worden voor het bedrijf.

Ook ondernemers zijn net mensen en ook ondernemers hebben hun kwaliteiten en minder goede eigenschappen. Weet jij van jezelf wat je kwaliteiten zijn? En waar ben je niet zo goed in? Weet je het van je medewerkers? Heb je dit wel eens opgeschreven? Wellicht lijkt dat in eerste instantie lastig, maar het helpt jou en de medewerker enorm. Dat inzicht is van groot belang en het helpt bij het maken van de juiste keuzes zodra werkzaamheden moeten worden verdeeld.
De keuze is eenvoudig. Blijf je zeggen; “Ik ben de beste…!”, met als gevolg dat je het lekker alleen doet. Of werkt iedereen met je mee? (best een mooi woord hoor; ‘medewerker’) Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Kijk naar de kwaliteiten van mensen en motiveer ze, dan kun je samen veel bereiken. Maak een analyse waar iedereen binnen jouw onderneming goed in is. Schrijf dat eens op, deel het met elkaar en bepaal op basis daarvan wie wat doet.

Er is geen mens echt overal goed in, ook een ondernemer niet!
Het is trouwens ook heel goed om die sterke en minder sterke eigenschappen van de onderneming eens op te schrijven. Waar is jouw onderneming goed in? En waarin niet? Het brengt nog meer wanneer je dit samen met je medewerkers opschrijft. Met die kennis heb je een begin gemaakt met een zogenoemde SWOT-analyse. Dit is een model waarmee je de sterktes en zwaktes, de kansen en de bedreigingen van de onderneming kunt analyseren. De SWOT-analyse is een eerste stap om de strategie voor jouw onderneming te bepalen. Dit zorgt voor bewuster ondernemen. Zo ga je die dingen doen die goed zijn voor jouw onderneming.