Mysteryshopping

Voor een professionele kijk op jouw handelen

Kijken door de ogen van de klant

Hoe tevreden zijn jouw klanten eigenlijk? Hoe herkenbaar is het concept op de winkelvloer? Is het zoals het was bedoeld? Hoe klantvriendelijk en doortastend is men aan de telefoon? Benutten medewerkers de commerciële kansen die zich aandienen?

Door gebruik te maken van MKB Mysteryshopping krijg je antwoord op dit soort vragen. Wanneer we weten wat voor jou de belangrijkste vragen zijn, kunnen wij de juiste mysteryshopper(s) op de opdracht zetten. Ervaringen worden in het onderzoeksrapport opgenomen. Zo kunnen de juiste vervolgstappen worden gezet naar nog betere prestaties.

Wij informeren je in een persoonlijk gesprek graag uitvoerig over onze aanpak en mogelijkheden.

 

People in blurred motion in a subway station

 

Onze klanten zijn zeer divers en hebben net zoveel uiteenlopende onderzoeksthema’s. Hoe kwalitatief is het klantcontact wanneer je een proefrit gaat maken in een auto of gaat eten in een restaurant? In hoeverre vindt er bijverkoop plaats als een klant een product koopt? Dat zijn zomaar enkele vragen waar jij als ondernemer antwoord op wilt.

Een voorbeeld
In jouw bedrijf heb je afspraken gemaakt over hoe er moet worden opgetreden in een bepaalde situatie. Het is zo belangrijk dat medewerkers er zelfs op zijn getraind. Jij vraagt je af hoe ze het in de praktijk doen op momenten dat je er zelf niet bent.

De mysteryshopper die affiniteit heeft met het thema pakt dit op. Na een grondige briefing wordt de opdracht uitgevoerd. Daarna volgt een rapport. Hierin staan naast opgedane ervaringen in veel gevallen ook aanbevelingen voor een volgende stap om resultaten aan te scherpen.

MKB Mysteryshopping: voor de professionele kijk!