Test pagina

TEVREDENHEID VAN DE MEDEWERKERS

De onderstaande vragen gaan over de algemene tevredenheid van jouw medewerkers.

Section Title

HET AANSTUREN VAN MEDEWERKERS

De onderstaande vragen gaan over de wijze van leidinggeven. Hoe kijk jij naar dit thema?

MIJN PERSOONLIJKE STIJL

Iedereen is anders, hoe mooi is dat. Die persoonlijke stijl zorgt ervoor dat er in een bedrijf een bepaalde cultuur heerst waarin men gewend is om met elkaar om te gaan.

EFFECTIVITEIT EN OVERLEG

In een bedrijf/organisatie moet je zaken organiseren. Dan is het handig om zaken met elkaar te bespreken. Hoe gaat dat in jouw bedrijf?

CREATIVITEIT

Een belangrijk thema binnen leiderschap is het stimuleren van creativiteit bij medewerkers. Hoe doe jij dat?

WERKSFEER EN COLLEGA'S

Deze vraag gaat over de sfeer op de werkvloer en tussen collega’s onderling. Sfeer ervaart iedereen anders, hoe is dat voor jou als je naar de medewerkers kijkt?

COMMUNICATIE EN JAARGESPREK

Dit onderdeel gaat in op vaste afspraken in de communicatie. We communiceren de hele dag, maar is er een vast patroon t.a.v. overleg in de groep of met het individu. En in jaargesprekken?

TOT SLOT

We zijn aangekomen bij de laatste vraag. Je gaat hier niet echt keuzes maken, maar we vragen je wel om jouw mening. Dat kan nog best lastig zijn. Neem er de tijd voor. Wanneer je de laatste vragen hebt beantwoord mag je op VERSTUUR klikken. Daarmee is het geheel afgerond.

Bedankt voor het invullen!